Kırşehir'de Üç-Ayak Adındaki Yapı Kalıntısında Araştırmaları- Untersuchungen in der "Üç-Ayak" genannten Ruinenstatte bei Kırşehir

Öz Kırşehir'de Üç-Ayak Adındaki Yapı Kalıntısında Araştırmaları- Untersuchungen in der "Üç-Ayak" genannten Ruinenstatte bei Kırşehir

___

APA Eyice, S. (2010). Kırşehir'de Üç-Ayak Adındaki Yapı Kalıntısında Araştırmaları- Untersuchungen in der "Üç-Ayak" genannten Ruinenstatte bei Kırşehir . Anadolu Araştırmaları , 17 (2) , 125-168 .