Epiteloid hemanjioendotelyoma: Nadir görülen karaciğer tümörü

Epiteloid hemanjioendotelioma, endotelial, epiteloid ve dendritik hüc- relerden oluşan ve nadir görülen borderline bir tümördür. Burada ishal şikayeti ile başvurup epiteloid hemanjioendotelyoma tanısı alan 25 ya- şında kadın hasta sunulmuştur.

Epithelioid hemangioendothelioma: A rarely seen liver tumor

Epithelioid hemangioendothelioma is a rarely seen borderline tumor that consists of endothelial, epithelioid and dendritic cells. We aimed to present a 25-year-old female patient diagnosed with epithelioid he- mangioendothelioma after evaluation who admitted with complaints of diarrhea.

Kaynakça

1. Weiss ZW, Enzinger FM. Epithelioid hemangioendothelioma; a vascu - lar tumor often mistaken for a carcinoma. Cancer 1982; 50:970-81.

2. Ishak KG, Sesterhenn IA, Goodman ZD, et al. Epithelioid hemangio - endothelioma of the liver: a clinicopathologic and follow-up study of 32 cases. Hum pathol 1984; 15:839-52.

3. Mehrabi A, Kashfi A, Fonouni H, et al. Primary malignant hepatic epithelioid hemangioendothelioma: a comprehensive review of the literature with emphasis on the surgical therapy . Cancer 2006; 107:2108-21.

4. Harada J1, Yoshida H, Ueda J, et al. malignant hepatic epithelioid hemangioendothelioma with abdominal pain due to rapid progres - sion. J Nippon Med Sch 2011; 78:246-51.

5. Sangro B, Iñarrairaegui M, Fernández-Ros N. Malignant epithe - loid hemangioendothelioma of the liver successfully treated with sorafenib. Rare Tumors 2012; 4:e34.

6. Mehrabi A, Kashfi A, Fonouni H, et al. Primary malignant hepatic hemangioendothelioma. A comprehensive review of the literature with emphasis on the surgical therapy. Cancer 2006; 107:2108-21.

7. Makhlouf HR, Ishak KG, Goodman ZD. Epithelioid hemangioendo - thelioma of the liver; a clinicopatholohic study of 137 cases. Cancer 1999; 85:562-82.

8. Caruso S, Miraglia R, Maruzelli L, et al. An unusual presentation of malignant hepatic epithelioid hemangioendothelioma with left pleu - ral and pulmonary localization. Pediatr Radiol 2008; 38:1027-30.

9. Ji ZF, Shen XZ, Zhang DY, et al. Hepatic epithelioid hemangioendothelioma:a report of six patients. J Dig Dis 2010; 11:254-8.

10. Prokop M, Galanski M. Spiral and multislice computed tomography of the body. 1st edition. New York, Thieme. 2003; 639-81 .

11. Hsieh MS, Liang PC, Kao YC, Shun CT. Hepatic epithelioid heman - gioendothelioma in Taiwan: a single institution over a 15-year pe - riod. J Formos Med Assoc 2010; 109:219-27.

12. Thin LW, Wong DD, De Boer BW, et al. Hepatic epithelioid heman - gioendothelioma: challenges in diagnosis and management. Intern Med J 2010; 40:710-5.

13. Langrehr JM, Petersen I, Pfitzmann R, Lopez-Hänninen E. Malig - nant epithelioid hemangioendothelioma of the liver. Results of sur- gical treatment strategies. Chirurg 2005; 76:1161-7.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

3.6b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda endoskopik klip uygulamalarımız

HÜSEYİN KÖSEOĞLU, Fatma Ebru AKIN, Aylin BOLAT DEMİREZER, TEVFİK SOLAKOĞLU, Roni ATALAY, Sevil SARI ÖZER, Eyüp SELVİ, Öykü YÜREKLİ TAYFUR, Naciye Şemnur BÜYÜKAŞIK, Osman ERSOY

Karaciğer nakli sonrası tekrarlayıcı kolestatik hepatit C olgusunun peginterferon, ribavirin ve daklatasvir ile başarılı tedavisi(Makale Anelizi)

Yücel ÜSTÜNDAĞ

Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease

AHMET UYANIKOĞLU, Filiz AKYÜZ, MEHMET FATİH ERMİŞ, Kadir DEMİR, Sadakat ÖZDİL, Fatih BEŞIŞIK, Sabahattin KAYMAKOĞLU, Güngör BOZTAŞ, Zeynel MUNGAN

Hangi hastalar Hepatit B virüs ilişkili karaciğer nakli sonrası yapılan hepatit B aşısına en iyi yanıtı verirler? (Makale Anelizi)

Yücel ÜSTÜNDAĞ

Epiteloid hemanjioendotelyoma: Nadir görülen karaciğer tümörü

Mesut SEZİKLİ, Züleyha ÇETİNKAYA AKKAN, GÖKTUĞ ŞİRİN, Süleyman TEMİZ, Fatih BULUN, Didem EROĞLU

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki

Mustafa KEÇECİ, CAN SEVİNÇ, Kadir KAYATAŞ, Koray KOÇHAN, Arif ŞAHİN, Zeynep Ece DEMİRTAŞ, Ferhat FERHATOĞLU, Ezgi YEŞİL ERSOY, Refik DEMİRTAŞ

Evaluation of hepatic vascular anatomy by multidetector computed tomography angiography in living liver right lobe donors

Fatma Ayça ÖZDEMİR EDİS, Rıza Sarper ÖKTEN, MUSTAFA ÖZDEMİR, Melih EREREN, Fahrettin KÜÇÜKAY, Muharrem TOLA, Eyüp ŞENOL

A case of gastric plasmacytoma: Metastasis of multiple myeloma in a young patient

Nurten SAVAŞ, FİGEN ATALAY, Şemsi ALTANER

İntralüminal duodenal divertikül: Baryumlu grafi ve MRKP bulguları

EBRU DÜŞÜNCELİ ATMAN, GÜL AYŞE ERDEN, EVREN ÜSTÜNER, ÇAĞLAR UZUN, MEHMET BEKTAŞ

Hiperplastik polibe bağlı ince barsak invajinasyonu

Aygül ÖZDEMİR, Ayhan Hilmi ÇEKİN, RAMAZAN ERYILMAZ, Nurettin KATRANCI, Dinç SÜREN