ABD’NİN KUZEY SURİYE POLİTİKASI

Öz İlk çağlardan bu yana devletler kendi çıkarlarını korumak adına bir takım faaliyetler göstermişlerdir. Bunların başında ise sömürü faaliyetlerinde bulunmak gelmiştir. Hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen birçok devlet güçsüz devletleri yem olarak kullanmış ve günümüze kadar istediklerini elde etmişlerdir. Bunun en önemli örneği Suriye iç savaşıdır. Bir bakıma vekalet savaşları olarak da adlandıracağımız iç karışıklık uluslararası politikada aktör olan birçok devletinde olaya karışmasıyla içinden çıkılamaz bir boyut haline gelmiştir. ABD’nin bölgede Fransa ve İngiltere’nin faaliyetlerine son vermesinden sonra aktör devlet olmak istemiştir. Bunda İran’ın bölgedeki etkin faaliyetlerinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Tüm bu sorunlar gelişmeler yaşanırken bile aktör devletler halen bölgeden istedikleri faydayı elde etmek istememektedirler ve bu da bölgedeki karışık ortamın devam etmesine neden olmaktadır.

___

  • Aytoğu, Ç. (2016). BM güvenlik konseyi kararları doğrultusunda insani müdahale. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, İstanbul.
  • Doğan, F. (2017). 11 eylül olayları sonrası ABD Afganistan ilişkileri: İstiladan işbirliğine. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(33), 61-62
  • Landis, J. (2010). The US- Syria relationship: A few questions, Middle East Policy, 17(3), 64-73.
  • Önal, H. (2010). ABD’nin Afganistan politikasının açmazları: Bölgesel bir analiz, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 6(24), 45-46
  • Ulugay Taylan, M (20 Ekim 2016). Abd’nin Ortadoğu’su 8 Nisan 2019 tarihinde https://m.bianet.org/bianet/siyaset/179677-kuveyt-in-isgali-ve-korfez-savasi erişildi.
  • https://tr.wikipedia.org/wiki/Haydut_devlet (E.T. 8 Nisan 2019).
  • https://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye#Tarih (E.T.15.04.2019).
  • http://politikaakademisi.org/2018/09/25/soguk-savastan-gunumuze-suriye-ile-abd-iliskileri-ve-abdnin-suriyedeki-rolu/ (E.T. 15.04.2019).
  • http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-yokmus (E.T. 17.04.2019).
  • https://www.nerinaazad.org/news/regions/middleeast/ortadogu-cografyasinda-kac-milyon-kurt-var (E.T. 18.04.2019).