Anesthetic and surgical management of patient with risk of anaphylaxis: patient safety and performance of alternative axillary brachial plexus block

Kaynakça

1. Krishna MT, York M, Chin T, Gnanakumaran G, Heslegrave J, Derbridge C, et al. Multi-centre retrospective analysis of anaphylaxis during general anaesthesia in the United Kingdom: aetiology and diagnostic performance of acute serum tryptase. Clin Exp Immunol 2014;178(2):399–404.

2. Fisher M, Baldo BA. Anaphylaxis during anaesthesia: current aspects of diagnosis and prevention. Eur J Anaesthesiol 1994;11(4):263–84.

3. Mertes PM, Laxenaire MC; GERAP. Anaphylactic and anaphylactoid reactions occurring during anaesthesia in France. Seventh epidemiologic survey (January 2001-December 2002). [Article in French] Ann Fr Anesth Reanim 2004;23(12):1133–43. [Abstract]

4. Mertes PM, Laxenaire MC, Alla F; Groupe d’Etudes des Ré- actions Anaphylactoïdes Peranesthésiques. Anaphylactic and anaphylactoid reactions occurring during anesthesia in France in 1999-2000. Anesthesiology 2003;99(3):536–45.

5. Laxenaire MC. Epidemiology of anesthetic anaphylactoid reactions. Fourth multicenter survey (July 1994-December 1996). [Article in French] Ann Fr Anesth Reanim 1999;18(7):796–809. [Abstract]

6. Ewan PW, Dugué P, Mirakian R, Dixon TA, Harper JN, Nasser SM; BSACI. BSACI guidelines for the investigation of suspected anaphylaxis during general anaesthesia. Clin Exp Allergy 2010;40(1):15–31.

7. Marhofer P, Harrop-Griffiths W, Willschke H, Kirchmair L. Fifteen years of ultrasound guidance in regional anaesthesia: Part 2-recent developments in block techniques. Br J Anaesth 2010;104(6):673–83.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0012
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018

3.4b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Postlaminektomi sendromlu hastada epidural ve subkutan elektrodun kombine uygulanması

MERT AKBAŞ, Mehmet Arif YEĞİN, İrem ÖZDEMİR, Ethem GÖKSU, Mahmut AKYÜZ

Ultrason eşliğinde kronik ağrı girişimleri (1. bölüm)

Taylan AKKAYA, Alp ALPTEKİN, Derya ÖZKAN

Epidural kateter ucu kontaminasyonunda iki farklı antiseptiğin etkinliğinin karşılaştırılması

Lütfiye PİRBUDAK, Sevgi UÇAR, Yasemin ZER, Ayşe MIZRAK, HÜLYA ÇİÇEK

Serebral palsili çocuğa sahip annelerde musküloskeletal sistem ağrıları ve ilişkili faktörler

Rabia TERZİ, Gülten TAN

Osteoartritli bireylerin ağrı ve öz etkililik düzeyleri

NURHAN DOĞAN, Songül GÖRİŞ, HÜSEYİN DEMİR

Küretaj sırasında enjeksiyon sonrası ortaya çıkan siyatik nöropati

AYŞE ALTINTAŞ, Ayşegül GÜNDÜZ, Fatih KANTARCI, Gökçen ÇELİK GÖZÜBATIK, Naci KOÇER, Meral E. KIZILTAN

Koroner arter hastalığı ve uyku apne sendromu olan bir hastada ultrason eşliğinde sürekli paravertebral blok

Bilgiser ESEN, Hüseyin Yüce BİRCAN, Ozlem CINAR, Ayda TÜRKÖZ

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde son bir yılda uygulanan ultrason rehberliğinde obturator blok deneyimlerimiz

Can AKSU, Yavuz GÜRKAN, Alparslan KUŞ, Kamil TOKER, Mine SOLAK

Kapesitabine bağlı gelişen bir palmoplantar dizestezi sendromu olgusu

ÖMER FARUK ELMAS, Mahmut Sami METİN, Okan KIZILYEL, Akın AKTAŞ, Canan BİRDAL

Anesthetic and surgical management of patient with risk of anaphylaxis: patient safety and performance of alternative axillary brachial plexus block

Necip AKMAN, Emine Aysu ŞALVIZ, Bilge SENCAN, Demet ALTUN, Erol KOZANOĞLU, Ömer BERKÖZ, KAMİL MEHMET TUĞRUL