UŞAK İLİ İŞGÜCÜ PİYASASI

Öz Bu makale, Uşak ili işgücü piyasasının yapısını ve özelliklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. İl nüfusunun demografik özellikleri ve istihdam göstergeleri Uşak işgücü piyasasının yapısını ve özelliklerini belirlemektedir. Diğer taraftan istihdamın sektör ve cinsiyet itibari ile dağılımı, imalat sanayiinin payı, işgücüne katılım oranı, istihdam edilenlerin statü itibari ile dağılımı istihdam göstergeleri olarak kabul edilmiştir. Bu analiz, Uşak ilinin Türkiye'deki yeni sanayileşme odaklarından birisi olduğunu ve Uşak işgücü piyasasının yapısının ve özelliklerinin bu gelişme tarafından belirlendiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Uşak, İşgücü, Piyasa

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Kuzgun, İ . (2001). UŞAK İLİ İŞGÜCÜ PİYASASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 72-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60865/902275