ULUSLARARASI TİCARETİN LİBERASYONU: KİM İÇİN? NE KADAR?

Öz Uluslararası ticaretin liberalleşmesine yönelik girişimler küresel ve bölgesel düzeyde yürütülmektedir. Her iki durumda da liberalleşmenin getirisinden en çok yararlanan ülkeler gelişmiş ülkeler olmaktadır. Gelişmiş ülkeler bir taraftan liberasyon talebinde bulunurken diğer taraftan da korumacı eğilimlerini çeşitli yollardan devam ettirmektedirler.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Aydoğuş, İ , Masca, M . (2000). ULUSLARARASI TİCARETİN LİBERASYONU: KİM İÇİN? NE KADAR? . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 47-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908453