TEORİDE VE İNGİLTERE UYGULAMASINDA MAKSİMUM FİYAT YÖNTEMİ (PRICE CAP REGULATION): BRITISH TELECOM ÖRNEĞİ

Öz Doğal tekellerde fiyatlama rekabet koşullarındaki fiyatlamadan oldukça farklıdır. Bu nedenle özel fiyatlama sistemine ihtiyaç duymaktadır. Son dönemlere kadar en çok kullanılan yöntem kâr oranı yöntemiydi. Fakat bu sistemin başarısızlığı, yeni bir fiyatlama sistemi ihtiyacını doğurmuştur. Bu sistem maksimum fiyat yöntemidir (TÜFE-X) ve İngiltere'de telekomünikasyon endüstrisinin özelleştirilmesiyle uygulama alanı bulmuştur. Bu çalışmada maksimum fiyat yöntemi kısaca gözden geçirildikten sonra İngiltere deneyimi incelenmiştir. Görülen odur ki, İngiltere'de ki doğal tekellerin özelleştirilmesindeki başarıda bu sistemin rolü çok büyüktür.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Sezgin, S , Dursun, İ . (2000). TEORİDE VE İNGİLTERE UYGULAMASINDA MAKSİMUM FİYAT YÖNTEMİ (PRICE CAP REGULATION): BRITISH TELECOM ÖRNEĞİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 219-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908487