KREDİLİ SİSTEMDE BAŞARININ BELİRLENMESİ (BAĞIL DEĞERLENDİRME)

Öz Ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir öğrencinin başarısı sınıftaki öteki öğrencilerin puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Bunun için; puanlar tespit edildikten sonra, çalışmamızda ayrıntılarıyla ele alınmış olan dört yöntemden birisi takip edilerek puanlar nota çevrilir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Gündoğan, H , Ergülen, A . (2001). KREDİLİ SİSTEMDE BAŞARININ BELİRLENMESİ (BAĞIL DEĞERLENDİRME) . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 101-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911608