KOBİ'LER İÇİN YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASINDA FİNANSAL ETÜDLER

Öz Bu çalışma KOBİ'lerin yatırım proje çalışmalarında yaptıkları finansal etüdlerin özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Türkiye'de yerleşik tesadüfi yöntemle seçilmiş 228 KOBİ'ye uygulanan yüz yüze anket sonuçları, işletmelerin yatırım kararı ile temel olarak karlarını arttırmayı hedeflediklerini ortaya koymaktadır. Finansal etüd çalışması, üst yönetim katılımı ile gerçekleşmekte olup etüd sırasında en yaygın kullanılan yöntem net bugünkü değer yöntemidir. İşletmeler yatırım kararlarında yatırımları ile ilgili faaliyet riskini göz önüne almaktadırlar.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Erkan, M , Kula, V . (2001). KOBİ'LER İÇİN YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASINDA FİNANSAL ETÜDLER . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 51-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911600