GEMİ ADAMLARININ ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Öz Gemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, bazı hallerde diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinden farklılık arz etmektedir. Özellikle tam vergi mükellefi işverenlerin yanında çalışan gemi adamlarının ücret geliri süreli olarak gelir vergisinden istisna edilmiştir. Türk Uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerde çalışanların ücretleri de vergiden istisna tutulmuştur.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Bayraklı, H . (2001). GEMİ ADAMLARININ ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 235-242 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61240/911623