EKONOMİK FAALİYETİN ÖRGÜTLENME BİÇİMİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER İLE KİŞİ BAŞINA GELİR İLİŞKİSİ

Öz Ekonomik özgürlükler ile ilgili çalışmalar 1990'lı yılarda başlamıştır. Bu çalışmalarda ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme ve ekonomik özgürlükler ile kişi başına gelir arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ekonomik özgürlükler düzeyi yüksek olan ülkelerin ekonomik büyüme ve kişi başına gelir açısından diğerlerinden daha iyi konumda olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ekonomik örgütlenme biçimi olarak ekonomik özgürlüklere dayalı ekonomik düzen tipini seçen ve ekonomik özgürlükleri genişleten ülkeler vatandaşlarına daha yüksek bir hayat standardı sunmaktadırlar. Zira bu ülkelerde kişi başına gelir düzeyi diğerlerinden belirgin bir şekilde fazladır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Dursun, İ . (2001). EKONOMİK FAALİYETİN ÖRGÜTLENME BİÇİMİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER İLE KİŞİ BAŞINA GELİR İLİŞKİSİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 108-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60865/902281