CUMHURİYET VE HUKUK DEVRİMİ

Öz Atatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeni düzeyine ulaşabilmesi için ülkemizde bir çok devrim yapmışlardır. Bu bağlamda hukuk alanında da devrim yapılmıştır. Türk hukuk devrimiyle İslami esaslara dayanan önceki hukuk sistemi terk edilerek laik batı hukuk sistemi benimsenmiştir. Hukuktaki devrim sadece kanun yapılması ile sınırlı değildir. Yargı teşkilatı da tamamen yeniden düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Cumhuriyet, Hukuk, Devrimi

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Sezer, Y . (1999). CUMHURİYET VE HUKUK DEVRİMİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 39-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/60882/902907