ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE UYGULANAN EKOLOJİK VERGİLER

Öz Ekolojik sorunlar son yıllarda önemini arttıran konuların başında gelmektedir. Zamanında gerektiği gibi önemsenmeyen bu sorunla şimdilerde insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Ekolojik sorunların çözümüne ilişkin çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerden biri de ekonomik araç olarak nitelendirilebilecek vergileme aracıdır. Bu gün artık bir çok ülkede vergileme ekolojik sorunları çözebilmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Değirmendereli, A . (2000). ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE UYGULANAN EKOLOJİK VERGİLER . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 251-266 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/61141/908493