Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim müfettişlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Ürünlü Köyü, Polateli-KİLİS2
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim müfettişlerinin bazı sosyal, demografik ve mesleki özelliklerine göre tükenmişlik düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2008–2009 yıllarında Ankara(175), Malatya(52) ve Muş(15) illerinde görev yapan eğitim müfettişleri oluşturmuştur. Veriler Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri ile toplanmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, unvan, görev yapılan yer, öğrenim durumu, mesleği tekrar seçme/seçmeme, mesleğin saygınlığına bakış, mesleğin geleceğine bakış, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma değişkenleri ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma sonucunda; ilköğretim müfettişlerinin duygusal tükenme boyutunda orta düzeyde, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutunda düşük düzeyde tükenmişlik yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. İlköğretim müfettişlerinin tükenmişlik düzeyleri mesleklerinin geleceğine yönelik algılarına, medeni durum, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma ve kıdem değişkenlerine göre farklılıklar göstermektedir. Göreve yeni başlamış, ailesinden ayrı yaşayan, kültürel ve sosyal aktivitelere katılamayan ve iş yükü ağı olan müfettişlere tükenmişlikle baş etme konusunda eğitim verilmelidir. Ayrıca ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarında iyileştirme sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine and compare the burnout levels of primary school inspectors according to their some social, demographic and professional characteristics. The study is conducted in a descriptive way. The universe of the research consists of 242 primary school inspectors who work in Ankara (175), Malatya (52) and Muş (15) provinces during the 2008-2009 educational period. In the research, “Maslach Burnout Inventory” which was developed by Maslach and Jackson were used to get data. According to the results of research, the following findings were obtained: primary school inspectors live the exhaustion at medium level in terms of ‘emotional exhaustion’ and at low level in terms of ‘personal success and insensitive’. The burnout levels of primary school inspectors showed differences according to the variables marital status, perceptions of respectability and the future of their profession, participate in social and cultural activities experience and seniority. Inspectors who has just started his/her new task, living separated from his/her family, don't attend cultural and social activities and his/her work is heavy should be given to ways of coping with burnout. In addition, personal rights of education inspectors should be improved.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :