Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Onları unutamayız

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbeycan Milli Bilimler Akademisi, Muhammed Fuzuli adına Elyazmalar Enstitüsü1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

Kitab-ı Dede Korkut destanlarında tasvir edilmiş cesur kadınların mirasçıları Tuti Bike, Rustame, Curretuleyn, Hacer gibi Türk kadınları Mehmet Zihni Efendi'nin "Meşahirün Nisa" Rzaeddin İbn Fahreddin'in "Ünlü Hatunlar", Bahriye Uçok'un "Müslüman Devletlerde Hükümran Kadınlar" ve başka eserlerde yaşamaktadırlar. Doğu kadınının cömertliğinden bahseden böyle eserlerden birisi Gacarlılar döneminin ünlü sosyal-siyasi adamı, tarih ve coğrafyacısı, Marağalı Mehmet Hasan Han Etimadüssaltane'nin "Hayrat-ı Hasan" eseridir. "Hayrat-i Hasan" (Güzellerin serveti yahut bayanların hayırsever amelleri) eseri XIX yüzyılın ünlü Türk edibi Mehmet Zihni Efendi'nin "Meşahir-ün Nisa" eserinin Türkçeden Farsçaya tercümesidir. Makalede Mehseti Gencevi, Jemile, Dilşad Hanım, Perihan Hanım, Ağabacı vb. ünlü Doğu şair hanımlarının hayatı ve edebî irsinden bazı bilgiler de verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the article it is informed about women characters in the work of "Kheyrati- hesan" by the outstanding historian-geographer of Kajar period Maraghai Muhammad Hasan khan Etimadussaltaneh. "Kheyrati- hesan" was written on base of "Masharihun-nisa" (Famous women) by Turkish scientist Muhammad Zehni efendi. Muhammad khan Etimadussaltaneh translated this work into Persian and added there information about Azerbaijani philanthropists and poetesses. In the article it is also informed about virtuous deeds of oriental women such as Mahsati Ganjavi‚ Jamila‚ Dilshad khanum‚ Perikhan khanum‚ Aghabaji and so on.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :