Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla başka bir üniversitede görevlendirilen araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada lisansüstü eğitim yapmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurumu tarafından bir başka üniversitede görevlendirilen araştırma görevlilerinin yaşam tarzı profilleri ve problemleri ortaya konulmuştur. Bu çerçevede, örneklemin genel özellikleri (doğum yeri, eğitim durumu, meslek), yaşam tarzı (aile, barınma, boş zamanlar, tatil, sivil toplum kuruluşuna üye olma, hayata bakış, sosyal ve ekonomik sınıf, ekonomik durumu) ve lisansüstü eğitim sırasında yaşanılan problemleri içeren anket formları Hacettepe Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerine uygulanmıştır. Elde edilen verilerin betimleyici analizleri yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study the life style profiles and the problems of the research assistants who have been assigned at another university by Couincil of Higher Education to carry out graduate study were investigated. In this framework, survey questionnaires including the general properties of the sample (place of birth, educational background, occupation), life style (family, sheltering, free time, holiday, being a member of civil society organizations, life perspective view, social and economical class, economic situation) and that problems that have been encountered during graduation study have been applied to the research assistants that are doing graduate study at Hacettepe University. The results were evaluated by conducting the descriptive testing of the survey data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :