Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim ve Ekonomi

Yıl 2005 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şirket değerlemede indirgenmii nakit akımları yöntemi'nin bir girdisi olarak devam eden değer'in belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

İndirgenmi nakit akımlar yöntemi esas alınarak gerçekleştirilen Şirket değerlemesi uygulamalarında üç temel girdi veya bağımsız değişken kullanılmaktadır.Bunlar, şirketin gelecek yıllarda gerçekleştireceği nakit akımlar ,indirgeme oran ve devam eden değerdir.Devam eden değer, şirketin,nakit akımlarının tahmin edildiği açık tahmin dönemi sonundan,sonsuza dek alaca değerdir.Bu çalışmanın ana konusunu oluşturan devam eden değerin belirlenmesinde iki temel yaklaşım mevcuttur. Şirketin açık tahmin dönemi sonundan sonsuza dek gerçekleştireceği nakit akımlarını dikkate alan birinci yaklaşım, Sürekli ve Sabit Büyüme Modeli(Gordon Model)ni,Değer Sürücüsü Modelini ve Ekonomik Kar Yöntemini önermektedir. Şirketin açık tahmin dönemi sonundan sonsuza dek gerçekleştireceği nakit akımların dikkate almayan ikinci yaklaşım ise Tasfiye Değeri Yöntemi ile Göreceli veya Karşılaştırmalı Değerleme Yöntemini kullanmaktadır.Şirket değeri içerisinde %50 den %125 e kadar değişen bir paya sahip Devam Eden Değer'in belirlenmesinde bu modeller ve yöntemler ayrı ayrı analiz edilmeli ve sonuçlar değerlendirilmelidir.

Özet İngilizce :

Three basic inputs or three independent variables are used in the applications of corporate valuation which considers discounted cash flows method.These are cash flows realized in the future,discount rate and continuing value.Continuing value is the company value of present value of cash flows after explicit forecast period.There are two basic approaches in the estimating of continuing value.First approach considers the cash flows after explicit forecast period and suggests Gordon Model,Value Driver Model and Economic Profit Method.Second approach does not consider the cash flows after explicit forecast period and suggests Liquidation Value Method and Relative Valuation Method.In the applications of corporate valuation,continuing value accounts for anywhere from 50 percent to 125 percent of total company value,therefore these models and methods separetely must be analysed and their results must be evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :