Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin iş etiği yaklaşımlarının incelenmesi: bir organize sanayi bölgesi’nde uygulama

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Sapanca Meslek Yüksekokulu1, MEB2
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen iş dünyasında etik sorumlulukların yerine getirilmesinin işletmeler açısından öneminin sürekli artması, yöneticilerin etik sorumluluklara bakış açısının değerlendirilmesi ve iş etiği ilkelerinin gelişen iş yaşamında, işletme yöneticileri tarafından ihlal edilmesi işletmenin çevre koşullarına uyumunu bozmaktadır. Bu da uzun vadede işletmenin varlığını tehlikeye düşürmektedir. Çalışma hayatında etik sorumlulukların öneminin her geçen gün artması ve bu bakımdan yeni bir oluşum olan "Organize Sanayi Bölgeleri"nde faaliyet gösteren yöneticilerin değerlendirilerek var olan durumlarının ortaya konması, varsa eksik taraflarının belirlenmesi ve bu doğrultuda önerilerin geliştirilmesi, bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletme yöneticilerinin işletmenin çevresel faktörlerine karşı etik sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini tespit etmektir. Araştırma yönteminde ise akademik yazın taraması yapılarak tarafımızdan hazırlanan anket uygulaması ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Organize sanayi bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmelerin, alt, orta ve üst düzey 43 yöneticinin etik sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Yapılan ankette işletme yöneticilerinin hissedarlar, çalışanlar, finansörler, tedarikçiler, müşteriler ve ekolojik dengeye yönelik etik sorumlulukları incelenmiş ve bulgular analiz edilmiştir. Yapılan analiz ve değerlendirme sonrasında, yöneticilerin işletmenin iç ve dış faktörlerine ilişkin etik sorumlulukları konusunda yeterli bir özene sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak, ekolojik dengeye yönelik etik sorumlulukların yerine getirilmesinde, özellikle çevre denetimi ve çevre yönetim programı konularında eksiklerin olduğu saptanmıştır. Bunun yanında yöneticilerin, çalışanlara, hissedarlara, finansörlere, tedarikçilere ve müşterilere yönelik etik sorumluluklarını büyük oranda yerine getirdikleri tespit edilmiş ve eksik görülen noktalar için öneriler geliştirilmiştir İş etiğinin işletmecilik faaliyetlerindeki önemini vurgulamaya çalışan bu çalışma, iş etiğinin özellikleri, etik sorunları ve yönetimde etik'i konu edinmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırma, bir "Organize Sanayi Bölgesi" ile sınırlıdır.

Özet İngilizce :

In modern business world, ethics, behaving ethically and ethical organizations are integral parts of an organization's long-term success. That's why concerns about managerial duties in business ethics and assessing viewpoints of managers' about their ethical responsilities have become more important. Today, it's accepted that disobeying rules and responsibilities of business ethics and ignoring ethical considerations disrupt an organization's adaptability to the environmental circumtances. This also threatens the organization's enduring existence. Importance and Purpose Hence, evaluating managers' ethical responsibilities in their businesses, introducing current situation, missing issues and shortfalls and then developing recommendations constitute the importance of this study. In this context, the purpose of the study is to determine whether managers implement their ethical responsibilities and establish code of ethics in their business firms operating in an organized industrial district. Research Method After an extensive literature review, a questionnaire has been developed and applied to 43 participant first-middle-and top-level managers by depth face to face interviews. So, it's tried to gather information whether managers fulfill their responsibilities on ethical issues and environmental ethics in their business firms. Ethical responsibilities of managers related to customers, employees, shareholders, suppliers, investors and also related to ecological balance have been examined and then findings have been analysed. Conclusion Considering the results of that analysis, it can be expressed that managers give close attention to external and internal business factors affecting ethical responsibilities. But, it cannot be said that managers do care about implementing ethical responsibilities about ecological balanc; especially about environmental management and environmental control programs. This study trying to present the importance of business ethics including environment protection and to investigate vital responsibilities of managers, is limited with an organized industrial district.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :