Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farisilik ve rabbiler

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Farisiler ve Sadukiler, ölümden sonraki hayat ilkesinde birbiriyle anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Sadukiler, ölümden sonra ruhun varlığını devam ettirdiği inancını reddettiği halde; Farisiler, iyi ruhun ölümden sonra bir başka bedene geçerek varlığını devam ettireceği düşüncesine sahiptir. Ayrıca, kader ve hür irade konusunda da farklı görüşlere sahiptirler. Sadukiler, önceden belirlenmiş kader anlayışını reddederken; Farisiler, kaderi ve hür iradeyi kabul etmişlerdir. Kutsal kitap içinde yazılı olarak kayıt altına alınmış yazılı yasaları ile, antik dönemlerden itibaren ağızdan ağza aktarılmış sözlü yasalardan oluşmuş olan iki yönlü Tevrat; milattan sonra 70 yıllarında Rabbinik düşüncenin ana temasını oluşturmuştur. Farisiler, sözlü Tevrat kavramını, Sadukilere karşı kurdukları kendi otoritelerini haklı göstermede kullanmışlardır. Farisiler, kapsamlı olarak, Yahve'nin yasasını denetim altına alan ussallaşma hareketine dayanmıştır. Dünyevi mülk ve servet düşüncesi, artık kabul edilir olmuştur. Yalnızca, iyi hayat sürmek bir ödül olarak kabul görmemiş; bu dünyada verilmiş bir ödül olduğu görüşü bu düşünceye katılmıştır. Yine de, Tanrı'nın bu dünyadaki kutsaması, toplam ödülünün küçük bir kısmını oluşturmuş değildir. Üstelik, bu dünyada bir adamın başarılı ve varlıklı olması, yaşamıyla Tanrı hoşnutluğuna erişmiş bulunduğunun olumlu bir delili olarak görülmüştür. Sırf bu yüzden, öbür dünyada da ödülünü umabileceği imanı benimsenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The pharisees and the sadducees disagreed on the principle of after life. The sadducees rejecting the belief that the soul survived after death and the pharisees holding that the soul of the good passess into another body after death. They also had different views on fate and free will. The sadducees denying that there was a determinative fate. The pharisees accepting fate and free will. The concept of a two-fold Torah, consisting of laws written down in the Bible and of laws orally transmitted from ancient times, was an important theme of Rabbinic thought after 70 DE.the pharisees used the concept of an oral Torah to justify their authority against the sadducees. The pharisees are broadly based on rational movement controlling the law of Yahweh. The idea of prosperity and wealth on earth is now accepted. It is no longer the only reward of a good life, for a reward in the world to come is added to it. Still, God's blessing in this world is no small part of the total reward. Moreover, the very fact that a man is prosperous here is proof of his life is pleasing God, and therefore he might expect reward in the next world also.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :