Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği dil politikialari ve türkiye’nin avrupa birlġi’ne uyum sürecġ bağlaminda türkçe’nin yabanci dil olarak öğretilmesi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye‟de ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin ana dilini yete-rince öğrenememeleri, bu öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinde kültürel kimlik problemi yaratacağı gibi o dilin kolay öğrenilmesine de engel olacaktır. Birçok millet kendi diline sahip çıkmakla birlikte, her bir vatandaşının da en az bir veya iki ya-bancı dil bilmesini amaçlarken, Türkiye‟de öğrencilerin hem Türkçeyi, hem de yıllarca eğitimini aldıkları yabancı dili iyi öğrenememeleri, eğitimimizin genel problemlerinden biridir. Bu bağlamda, Türkçe‟nin bir yabancı dil olarak uluslararası bir kimlik kazanma-sında ana dili ve özellikle de yabancı dil olarak öğretilmesine ayrı bir önem verilmeli ve konuya ilişkin dil politikalarının uygulanmasında tutarlı ve kararlı bir yol izlenmelidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In Turkey, students‟ – in primary and secondary levels – failure at their mother tongue will create a cultural identity problem in learning a foreign language and it will also disrupt to the easy learning of this foreign language. While a lot of nations try to protect their languages and support each individual‟s learning at least one or two foreign languages, in Turkey it is one of the main educational problems that the students cannot learn their mother tongue, Turkish and the foreign language that they have been tought for years. In this context, at the gaining an international identity of Turkish, a particular importance should be given to teaching Turkish as a mother tongue and especially as a foreign language and a stable and consistent road should be followed in the implementation of language policies related to the subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :