Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vizyoner

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sivil toplum kuruluşlarında kıyaslama: yönetici ve üye perspektifi

Yazar kurumları :
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın temel amacı, sivil toplum kuruluşlarında kıyaslamanın yönetsel süreçler, kazanım ve yöntem faktörleri kapsamında, yönetici ve üye perspektifi/algıları açısından değerlendirilmesidir. Bu konuda hazırlanan anket formu Eylül 2011-Haziran 2013 tarihleri arasında İzmir ilinde 93 STK kapsamında 157 bireye (109 yönetici ve 48 üye/gönüllü) uygulanmıştır. Her bir faktör ileri düzeyde önemli bulunmuştur. Yönetsel süreçler faktörü için yöneticilerin, kazanım ve yönetim faktörleri için ise üyelerin/gönüllülerin daha fazla pozitif görüşe sahip olduğu belirlenmiştir. Yönetsel süreçler ve kazanım faktörleri arasında genel, yönetici ve düz üye kapsamında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişkiye rastlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main aim of this study is to evaluate the benchmarking in non-governmental organizations in terms of managers and members’ perspectives/perceptions under the scope of managerial processes, acquisition and method factors. The survey form prepared on this subject has been applied over 157 individuals (109 managers and 48 members/volunteers) in 93 NGOs betweeen September 2011-June 2013 in Izmir. The results of the study revealed that each factor is significant at an advanced level. Besides, the managers, in comparison with the members/volunteers, have more positive opinions in terms of managerial processes, when the members/volunteers, have more positive opinions for acquisition and method factors. As a result, a positive correlation at a moderate level between managerial processes and acquisition factors is found in terms of the general, the managers and the members/volunteers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :