Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Verimlilik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin elektrik tüketimine karşi olan bağimliliği ve verimliliği: esneklik ve var analizi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1, Erzincan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Sanayileşme ve küreselleşmenin etkisiyle artan teknolojik gelişmeler, nüfus ve refah artışı elektrik tüketimini her geçen gün arttırmaktadır. Elektrik tüketimi 2009 yılında % 2 düşüşle 194 milyar kWh düzeylerinden 2010’da % 8 oranındaki artış ile 210 milyar kWh olmuştur. 2011 yılında ise elektrik tüketimi 229,3 milyar kWh düzeylerine yükselmiştir. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’deki elektrik tüketiminin % 7,5 oranında artması beklenmektedir. Artan elektrik tüketiminin, 2010 yılı Türkiye ekonomisindeki % 2,5 olan elektrik sektörü payını, 2018 yılına kadar yaklaşık olarak %7 düzeylerine çıkarması beklenmektedir. Bu çalışmada ilk olarak 1980-2011 yılları için elektrik tüketiminin fiyat ve gelir esnekliği ölçülmüştür. Yapılan analizde bağımlı değişken olarak; elektrik tüketimi (gWh), bağımsız değişken olarak; elektrik fiyatı (Türk Lirası), nüfus ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GDP) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Eurostat ve Dünya Bankası’ndan alınmıştır. Esneklik analizi sonucunda; Türkiye’de elektrik tüketiminin gelir ve fiyat esnekliğinin düşük olduğu görülmüştür. Analizin ikinci bölümünde ise değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi bulmak için Vektör Otoregresiv (VAR) Modeli uygulanmıştır. 

Özet İngilizce :

Electricity consumption is increased every passing day by increased technological advances, population and welfare with the influence of industrialization and globalization. While the electricity consumption in 2009 was at the level of 194 billion kWh with 2 % fall; it became 210 billion kWh in 2010 in Turkey. In 2011, electricity consumption rose to the level of 229, 3 billion kWh. The electricity consumption in the next ten year period is expected to increase by 7,5 % . It is also expected that the share of electricity sector in Turkish economy, which was only 2,5 % in 2010, would be 7 % by the year of 2018. In this study, first of all price and income elasticity of electricity consumption have been calculated for the years between 1980 and 2011. As dependent variable, the electricity consumption (gWh) has been used while electricity price (TL), population and GDP have been used as independent variables. The data have been obtained from Turkey Statistical Institute, Turkey Electricity Transmission Corporation, Eurostat and the World Bank. The elasticity analysis showed that Turkish economy has lower price and income elasticity. In the second part of the analysis Vector Autoregressive (VAR) Model has been applied, in order to find short and long term relationship between the variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :