Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tartışmalı konular ve öğretimine ilişkin bir çalışma

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Tartışmalı konuların eğitimde yer alma durumunu inceleyen bu çalışma, olgusal ve normatif olmak üzere iki eğitimsel gerçeklikten hareket eder. Birincisi, planlı veya plansız olarak tartışmalı konular öğretmen ve öğrenciler tarafından bir şekilde sınıfa getirilirler. İkincisi, tartışmalı konuların planlı ve programlı bir şekilde sınıfta ele alınması önemli eğitimsel kazanımlar sağlar. Bu çalışma, ortaöğretim sosyal alanlar ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tartışmalı konuların ele alınması ve tartışılması ile ilgili algı, eğilim ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tartışmalı konuların alanlarıyla ilgili derslerde ele alınmasında olumlu yönde görüş bildirdiği; bu konuların öğretimini en fazla düşünme becerileri ve yurttaşlık yeterlilikleri açısından önemli buldukları bulgusuna rastlanmıştır. İlköğretim öğretmen adaylarının, ortaöğretim öğretmen adaylarına göre tartışmalı konuların öğretimine daha olumlu yaklaştığı ve öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. Cinsiyet değişkeni açısından ise tartışmalı konuların sınıfta ele alınmasında kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre kaygı ve engel algısının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Özet İngilizce :

This study examines the place of controversial issues in education within the context of primary, secondary and high school teacher candidates in Turkey. Two features of controversial issues make them important to educational studies. One is the fact that such issues somehow take part in class discussions by teachers and students; another is the idea that teaching controversial issues themselves is an educational objective. The aim of the study was to identify major controversial issues, examine the perceptions, tendencies and ideas of social studies and social sciences teacher candidates with respect to appropriateness of these issues for class discussions; educational objectives of teaching controversial issues; proper teaching methods and techniques; perceived barriers in teaching such issues. We found that the participants assign high educational value in teaching such issues, mostly in terms of thinking skills and civic efficiencies. We also found that, compared to high school teacher candidates, primary and secondary school teacher candidates were more positive, and they prefer more student-centered methods and techniques. The perceived barrier and anxiety level of female participants were found higher than that of male participants

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :