Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uludağ üniversitesi eğitim fakültesi beden eğitimi ve spor bölümü son sınıf öğrencilerinin benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeylerini etkileyen bazı faktörler

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi2
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıfında öğrenim gören 58 kız ve 71 erkek öğrenci olmak üzere, toplam 129 öğrencinin benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Kappa katsayısından ve z testinden yararlanılmıştır. Çalışmada, 12 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ile birlikte “Kendini Sıfatlarla Anlatma” ve “Mesleği Sıfatlarla Anlatma” yönergesi kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda bulunan 12 denenceden 6’sında benlik ve mesleki benlik kavramlarının bağdaşım düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, 6’sında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

This study was carried out in order to examine the correlational levels between the self-concept and vocational self-concept in 129 students, 58 being female, and 71 being male studying in the final year of the physical education and sports department of Uludağ Unıversıty. Kappa co-efficient z test were used in the evaluation of the data obtained. In this study a personal information form with 12 questions, together with the metod of “expressing the vocation with attributes” and “expressing self with attributes” were used. While a statistically significant difference was observed between the correlational levels of the self-concept and vocational self-concept in 6 subjects of the overall 12, no difference was observed in the other six subjects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :