Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 26 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerindeki yansıtıcı düşünme eğilimlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kocatepe Üniversitesi1, Afyonkarahisar Bozhüyük İlkokulu2
Görüntülenme :
513
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde yansıtıcı düşünme eğilimlerini değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri dört adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve “içerik analizi tekniği” kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma verileri Afyonkarahisar ilinde görev yapan ve fen ve teknoloji derslerine giren on sınıf öğretmeniyle, dört adet açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre: (1) Katılımcılar fen ve teknoloji derslerinin öğrenme öğretme sürecine yönelik genel olarak (on katılımcıdan yedisi) yansıtıcı düşünmektedirler. (2) Katılımcılar fen ve teknoloji derslerinde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin çoğunlukla (on katılımcıdan altısı) yansıtıcı düşünmemektedirler. (3) Katılımcılar fen ve teknoloji derslerinde tercih ettikleri ölçme araçlarına ilişkin çoğunlukla (on katılımcıdan altısı) yansıtıcı düşünmektedirler. (4) Katılımcıların çoğunluğu (on katılımcıdan altısı) sundukları eğitim öğretim hizmetinin niteliğine ilişkin özeleştiri yaparak çıkarımda bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the trends of elementary teachers' reflective thinking in science and technology courses. In this research, fact science,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :