Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen ve öğrencilerin gösterdikleri davranışların kaliteli eğitim açısından değerlendirilmesi (denetçi görüşleri)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Kaliteli eğitim, kaliteli yaşam için gereksinim duyulan bilgi ve becerilerin kazanılmasında etkili bir araçtır. Kaliteli eğitimde öğrenme-öğretme sürecinde gösterilen davranışlar büyük önem taşır. Bu araştırma, ilköğretim okullarında öğrenci ve öğretmen davranışlarının kaliteli eğitime olan etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç için İstanbul ve Ankara illerinde görevli 334 ilköğretim denetçisinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada 1993'te İngiltere Eğitim Standartları Bürosu (OFSTED) tarafından geliştirilen "Kaliteli Öğrenme ve Kaliteli Öğretme" ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, denetçiler kaliteli eğitim için öğretmen ve öğrencilerin öğrenme çabalarını yeterli bulmamaktadırlar. Araştırmaya katılan denetçilerin görüşlerinin görev yerlerine göre değişmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, araştırmanın yapıldığı okullardaki öğretmen ve öğrencilerin çabalarının kaliteli bir eğitim için yeterli olmadığı şeklinde bir değerlendirmeye gidilebilir. Buradan hareketle öğrenme ve öğretme sürecini bir bütün olarak gören ve buna göre ortak çaba gösteren öğrenci, öğretmen, denetçi ve yöneticilerden oluşturulmuş bir eğitim ortamına gereksinim duyulduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

Quality education is an effective instrument to acquire the knowledge and skills for a quality life. Behaviour in teaching-learning processes is crucially important for it. This study was conducted to investigate the effects of elementary school teachers and students' behaviour on quality education. 334 supervisors in Istanbul and Ankara were asked for their views. The Quality Learning and Teaching Scale developed by OFSTED was used. The results suggest that the supervisors find teachers and students' efforts inadequate for quality education. Their views did not change according to the places. Considering the results, it can be concluded that we need an educational environment with students, teachers, supervisors and directors considering teaching and learning processes as a whole and working according to that.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :