Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürgün mektuplarindaki ziya gökalp

Yazar kurumları :
Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 13 Kasım 1918’de İstanbul işgal edildikten sonra milliyetçi vatanseverlerin, askerlerin ve yöneticilerin durumunu anlatmaktadır. İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilmesinden sonra hem Türk Ocağı üyeleri hem de İttihat ve Terakki Partisi üyeleri tutuklanıp sürgünlere gönderilmişlerdir. Bu sürgünlerde en çok kullanılan yer Malta adası olmuştur. Ziya Gökalp de bu tutuklanan vatanseverlerden biridir. Malta’ya sürülen bu vatanseverler arasında sadrazamlık, nazırlık, valilik gibi önemli görevler yapmış devlet adamları; ordu komutanlığı yapmış, kahramanlık destanları yazmış paşalar; mebuslar, doktorlar vardı. Ağaoğlu Ahmet (1869-1939), Ahmet Emin Yalman (1888-1972), Aka Gündüz (Enis Avnî, 1886-1958), Hüseyin Cahit Yalçın (1875-1957), İsmail Müştak Mayakon (1888-1938), Mehmet Şeref Aykut (1874-1939), Salah Cimcoz (1875-1947), Süleyman Nazif (1870-1927), Yunus Nadi (1879-1945) gibi müellif ve gazeteciler de vardı. Malta’ya sürgün edilenlerin ortak yönlerinin başında yönetime karşı olmak, ülke ve milletin geleceği ile ilgili endişelere sahip olmak, İttihat ve Terakki'ye mensubiyet geliyordu. Ziya Gökalp sürgünde bulunduğu süre içerisinde 570 adet mektup yazmıştır. Bu mektupların en düzenli ve notlarla zenginleştirilmiş yayını, Fevziye Abdullah Tansel'in hazırladığı ve ilk baskısı 1965, ikincisi 1989'da yapılan "Ziya Gökalp Külliyatı-II Limni ve Malta Mektupları" adlı çalışmasıdır. Tansel, bu kitaba 572 adet mektup koymuştur.

Özet İngilizce :

This work is telling cases of nationalist patriots, soldiers and administrators after the occupied Istanbul on 13 November 1918. After the occupation of Istanbul by the British both members of the Turkish Hearths of Union and Progress Party members were arrested and sent to exile. In this shoot, the island of Malta has been the mostly used place. Ziya Gokalp this is one of the patriots who were arrested. Among these patriotic driven to Malta had been grand viziers, ministers, governors, dignitaries such as the army, who was the commander of the pasha, pasha wrote heroic epics, deputies, doctors. Ahmet Agaoglu (1869-1939) , Ahmet Emin Yalman (1888-1972) , Aka Gunduz ( Enis Avni , 1886-1958 ), Hüseyin Cahit Yalçın ( 1875-1957 ) , Ismail Müştak of Mayako ( 1888-1938 ), Mehmet Aykut Honor ( 1874-1939) , Salah Cimcoz (1875-1947) , Suleiman Nazif (1870-1927) , Yunus Nadi (1879-1945) there were also as an author and journalist . At the beginning of the common aspects of who were exiled to Malta, being against the government of the country, having concerns about the future of the nation and country, membership of the Union and Progress was coming. During his time in exile Zia Gokalp wrote 570 letters. Publication enriched with notes the most regular of these letters, Fevziye Abdullah Tansel has prepared. Publication of the first edition in 1965, the second was made in 1989. Publication's name is "Ziya Gokalp Collection-II Letters of Lemnos and Malta". Tansel, put the 572 units letter in this book.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :