Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi- Artuklu Kaime

Yıl 2019 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılık Sektöründeki Desteklerin Girişimcilik Ekosisteminde Karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Görüntülenme :
733
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimciliğin geliştirilmesi için en önemli husus sağlıklı bir girişimcilik ekosisteminin kurulmasıdır. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin sağlıklı olarak kurulabilmesinin formülü devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının aynı amaçta birleşmesine ve birbirlerine destek olmalarına dayanmaktadır. Girişimciliğin güçlenmesi ve yaygınlaşması, sağlam bir ekosistemin varlığıyla mümkündür. Girişimciliğin yaygın olduğu ülkeler incelendiğinde, girişimcilik ekosistemine verilen önem ve desteğin çokluğu bir hayli dikkat çekmektedir. Bu ülkelerdeki ekosistem tecrübesi, know-how hızlıca paylaşılıp, faydaya dönüşmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin henüz yeni şekilleniyor olması ve ekosistemin sağlıklı bir biçimde büyümesi için özel sektörün sunacağı katkı büyük önem taşımaktadır.
Hazırlanan bu çalışmanın literatür kısmında girişimciliğin tanımı, önemi, fonksiyonları ve ülkemizdeki durumu üzerinde durulmuştur. Girişimcilik ekosistemi kavramı ele alınmış, ekosistemin unsurları ve önemi belirtilmiştir. Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın girişimcilere sunduğu destekler incelenmiş, özel ve kamu bankacılığı faaliyetleri yürüten sekiz farklı kurumun girişimcilik destekleri bakımından Swot analizi yönetimi ile güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler incelenmiştir. Sonuç bölümünde desteklerin karşılaştırmaları yapılarak çalışma tamamlanmıştır.

Özet İngilizce :

The most important issue for the development of entrepreneurship is the establishment of a healthy entrepreneurship ecosystem. The formula for the healthy establishment of entrepreneurship ecosystem in our country is based on the fact that state, private sector and non-governmental organizations are united and support each other for the same purpose. The strengthening and widespread entrepreneurship is possible with the presence of a robust ecosystem. When countries where entrepreneurship is widespread are examined, a great deal of attention is given to the importance and support given to the entrepreneurship ecosystem. The ecosystem experience in these countries, knowhow is quickly shared and turned into benefit. In this context, entrepreneurship ecosystem in Turkey yet to have a new ecosystem is forming and growing in a healthy manner is crucial contribution that the private sector offers. In the literature section of this study, the definition, importance and functions of entrepreneurship and the situation in our country are stated. The concept of entrepreneurship ecosystem is discussed and the elements and importance of ecosystem are mentioned. Turkish Economy Bank and the Agricultural Bank of Republic of Turkish's support for entrepreneurs has been examined and strengths, weaknesses, opportunities and threats of Swot Analysis have been examined in terms of entrepreneurial support of eight different institutions that conduct private and public banking activities. In the conclusion section, the comparisons are completed.  

Tam metin (Türkçe) :
Tam metin (İngilizce) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :