Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi - JOVOSST

Yıl 2019 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Görüntülenme :
727
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ülkemizin sosyo-kültürel yapısı göz önüne alınarak, eşlerin farklı döngülerdeki tutum ve davranışlarında meydana gelen değişimleri belirlemeye yönelik bir ‘Aile Yaşam Döngüsü Ölçeği’ geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada örneklem grubuna uygulanan anket formundan elde edilen verilerden hareketle, aile yaşam döngüsü ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği ile ilgili yapılan analiz ve değerlendirmelere yer verilmiş ve eşlerin aile yaşam döngüsü süreçleri içindeki tutum düzeylerini yansıtan bulgular ortaya konmaya çalışılmıştır. İki faktörlü (bağımsız değişken) olarak planlanan çalışmada veriler yüzde, frekans dağılımı, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü ve çift yönlü varyans analizi (ANOVA), Lsd Post-hoc çoklu karşılaştırma testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to develop a ‘Family Life Cycle Scale’ in order to determine the changes in attitudes and behaviors of spouses in different cycles taking into account the socio-cultural structure of our country. In this respect, based on the data obtained from the questionnaire applied to the sample group, the analyzes and evaluations related to the validity and reliability of the family life cycle scale and the findings that reflect the attitudes of the spouses within the family life cycle processes were tried to be revealed. Having two factors in the study, the data were analyzed by using percentage and frequency distribution, arithmetic mean, t-test, one-way and two-way ANOVA and Lsd Post-hoc multiple comparison test techniques.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :