Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesinde fiil kökleri arası ilişkilerde etkili unsurlar üzerine

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yeni Türk Dili Bilim Dalı1
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Cümlede ilişkisiz iki unsur yoktur. Aynı cümle içindeki fiil kökleri arasında da ilişkiler vardır. Bu çalışma, bu ilişkileri kuruluşlarında etkili olan unsurlar bakımından incelemektedir. Cümlede önemli bir yeri olan fiiller, cümlede kurucu unsurlardır. Bu sebeple fiillerin başka unsurlarla ilişkilerini anlamak için, aynı cümlede farklı yapılarda bulunan fiil kökleri arası ilişkileri anlamak gerekir. Bu gereklilik sebebiyle yapılan çalışma sonunda -Türkiye Türkçesi cümlelerinde- fiilin yapısı, türü, aldığı ekler; bulunduğu yapı, fiil dizisi, düzlem gibi fiil kökleri arası ilişkilerde etkili unsurlar belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are no two factors which have no relations in sentence. There are also relations among verb bases within the same sentence. This study analyzes these relations in terms of the factors which affect on constructions of these relations. The verbs which play an important role, are constitutive elements in the sentence. For this reason, The relations among verb bases in different structures in the same sentence must be understood in order to comprehend the relations of the verbs with the other elements. Therefore, effective elements have been determined in the relations among verb bases such as the structure, the kind, additions of the verb, verb series and plane.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :