Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tunca yazilan şiir epigramma ve oktay rifat

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada epigrammanın anlamı ve Yunan mitoloji arasındaki ilişki sorgulanacaktır. Epigrammanın önemi ise Oktay Rifat’ın poetikasına bakılarak açıklanacaktır. Oktay Rifat’ın şiirinin gelişim çizgisine bakılacak ve edebiyat tarihimizde Yunan mitolojisi bağlamında Oktay Rifat şiiri değerlendirilecektir. Türk edebiyatında ses getirmemiş bir akım olan Nev-Yunaniliğe değinilecektir. Epigramma nedir, Oktay Rifat epigrammaları neden çevirmiştir soruları cevaplanacaktır. Epigrammanın sözlüklerdeki tanımı yoluyla bu ifadenin Türkçede neyi ifade ettiği üzerinde durulacaktır. Oktay Rifat’ın epigrammalar hakkında verdiği bilgilerden faydalanarak epigrammaların ne zamandan beri yazıldığı anlaşılmaya çalışılacaktır. Çeviri şiir, çeviri şiir hakkında Oktay Rifat’ın düşünceleri hakkında bilgi verilecektir. Epigrammalardan örneklerle bu şiirlerin önemi vurgulanarak Oktay Rifat’ın neden bu şiirleri önemsediğine dikkat çekilecektir. Oktay Rifat, Cemal Süreya tarafından modern Türk şiirine araştırma duygusunu getirmiş bir şair olarak tanımlanır. Cemal Süreya, onun poetikasında “Agememnon” şiirinin önemi nedir sorusunu sorar. Bu bağlamda, bir Türk şairinin, Oktay Rifat’ın, dünya şiiriyle organik bağı sorgulanacaktır. Cemal Süreya’nın sorusu epigramma merkezinde cevaplanmaya çalışılacaktır. “Agememnon” şiirinin öncesinde Oktay Rifat’ın şiirlerine kronolojik olarak bakılarak Oktay Rifat şiirinde bu değişimin başlangıcının epigrammalar olduğu tespit edilecektir. Bu nedenle aşk, ölüm ve tasvir epigrammaları üzerinde durulacaktır. Oktay Rifat, ne derece Antik Yunan şiirini benimsemiş örneklerden hareketle insan hayatına bu şiirler nasıl yansımış anlaşılmaya çalışılacaktır. Sonunda, epigrammaların Türk şiirine nasıl yansıdığı değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study try to analyze what is the meaning of epigramma and relation between Greek mythologies. And revealing the importance of epigramma is possible for looking Oktay Rifat poetica. In this study, line of development of Oktay Rifat’s poetry looks and his poetry will be evaluated in the context of Greek mythology in our history of literature. Nev-yunanilik which literary current with sound failed in Turkish literature will be touched. The questions will be answered: What is epigramma, why did Oktay Rifat translate epigrammas? What this expression (epigramma) means is Turkish expression will be emphasized via definitions of epigrammas in dictionaries’. Through using knowledge, which is given by Oktay Rifat, aims to understand what the epigrammas written since. Information concerning, translation of poetry, Oktay Rifat thoughts about translation of poetry, will be given. Thorough examples of epigrammas, the importance of these poems will be emphasized and why he cares about these poems will be taken care of. Oktay Rifat is accepted a poet who brought feel of research to modern Turkish poetry by Cemal Süreya. Cemal Süreya has asked what the importance of “Agamemnon”poem in his poetica. In this context, a Turkish poet, Oktay Rifat, questioned organic connection with the world. The question of Cemal Süreya’s will be trying to answer in the center of epigramma. Through looking at Oktay Rifat poems chronological before the poem that is Agememnon, will be determined that epigrammas is the beginning of his change. Looking at Oktay Rifat poems chronological before the poem that is Agememnon, determined that epigrammas is the beginning of his change. Therefore, the epigrammas about love, death and description will focus on. Try to understand what degree Oktay Rifat the ancient Greek poetry adopted will be understand via examples and how these poems reflected in human life. Eventually, how the reflections of epigrammas on Turkish poetry will be evaluated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :