Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültür turizminde “yöresel” ve “otantik” olanı sorgulamak ve tüketilmiş mekânları yeniden üretmek üzerine

Yazar kurumları :
Gazi Ü. Ed. Fak. Türk Halkbilimi Bölümü1
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

Kültür turizmi günümüzde öne çıkan kavramlar arasındadır. Turizmin bacasız bir sanayi kolu olduğu fikri yaygınlaştığından beri bu alana yönelen dikkat yoğunlaşmıştır. Ne var ki eski zamanların gittiği yerle geldiği yer arasında köprüler kuran seyyahlarının yerini bugün gittiği yeri bir tüketim nesnesine dönüştüren turistler almıştır. Günümüzde modern seyahat anlayışı eskisine göre oldukça farklılaşmıştır. Makalede öncelikli olarak çağdaş turizm anlayışının çıkmazları, çözüm odaklı bir yaklaşımla yeniden ele alınacaktır. Güneşdeniz kum üçgenine sıkıştırılmış Türk turizmini içinde bulunduğu buhrandan çıkartmak için özellikle halkbiliminin son dönem tartışmalarının odak olarak görülmesi önemlidir. Bu nedenle çözüm odaklı yaklaşımların merkezine öncelikle "somut olmayan kültürel miras" kavramı yerleştirilecektir. Ek olarak çağdaş turizm algısının mekânsal ve içsel tüketim alanlarının yeniden inşası sorunu, merkeze alınan bu kavramla ilişkilendirilerek çözüm önerileri getirilmiştir. Bunu yaparken de John Urry, George Ritzer'in kuramsal çözümlemelerinden faydalanılmıştır.

Özet İngilizce :

There appears a big difference between the voyagers of ancient times and the travellers of today. The concept of modern travelling is far more steps beyond from the voyagers that builds cultural bridges between civilizations. Today, the global concept of "modern" tourism sector's menthality focuses rather different from the ancient voyagers culture. Most of the developing countries perceives tourism as an industurial brunch. In fact, some of them canalize their investments to touristic areas and regard it as a life saver. So this clearly shows us that modern tourism concept existance depends on the triology of packing, marketing and consuming. This triology of modenization brougt new notions to both our daily lifes and our perception of identity. Furthermore, these notions became dominant at our national indentity construction process. Also, modernisation succeeded in constructing its own habitus. One and very important habitus of modern world shows up in touristic zones. Thus in this aticle, the new notions of modern tourism concept like authentification, locality and the consuming spaces of modern tourists will be discussed. Along with this, the importance of enchanting the touristic spaces without degenerating the cultural and touristic spaces will be argued. While doing this, the theories of John Urry, George Ritzer will be used. Besides, in this paper all these issues stated abowe will be related and argued with UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :