Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kaşkay türklerinde sosyal tabakalaşma

Yazar kurumları :
ESOGU Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyanın sosyal dinamikleri, göçler, yerleşmeler, ziraat, hayvancılık, sanayileşme, siyaset, inanç gibi sebeplerle değişik boyutlar kazanmaktadır. Artan sosyal hareketlilikle yeni rol ve statüler ortaya çıkmakta ve böylece insan katmanları ya da sosyal tabakalar ortaya çıkmaktadır. Doğu ve Batı toplumlarında bu konu üzerinde teorik ve pratik pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada İran sınırları içinde bulunan Kaşkay Türklerinin, eski Türk toplumları ve özellikle Oğuz Türkleri ile ortaklık gösteren sosyal tabakalaşma yapısı incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Social dynamics of the world gain various dimensions due to the such reasons as migrations, settlements, agriculture, animal husbandry, industrialization, politics, and religions. Today there are a lot of studies on this issue as theoretical and practical in the East end West, With the increasing social movements, new roles and status have been emerging; thus, the human layers or social strata occur. In this study the structure of the social strata between Kaskay Turks located within the Iranian borders, and the Old Turkish Communities, particularly the Oghuz Turks, was studied.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :