Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ismail bin abdullah’ın oniki hayvanlı türk takvimi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

"Oniki Hayvanlı Türk Takvimi"nin kökeni hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur. Kimi araştırmacılara göre kökeni Çin'e dayanır. Kimilerine göre de Türk Hakanlarından birinin yapılan savaşların zamanını tespit etmek için oluşturulduğu söylenmektedir. Oldukça önemi haiz olan bu takvim XVIII. yüzyılda bile, nakil de olsa bu takvimin kimi çevrelerce hala biliniyor olması önemlidir. Bu kapsamda, üzerinde çalışarak tanıtmaya çalıştığımız söz konusu çalışmamız da bu geleneğin bir devamıdır. Çalışmada İsmail bin Abdullah'ın Oniki Hayvanlı Türk Takvimi adlı eserinden bahsedilecektir.

Özet İngilizce :

There are various rumors about the origin of "Twelve Animal Turkish Calendar" According to some researchers, it is based on the origin China. According to some of the Turkish Khans said that was created in order to determine the time of the wars. This calendar save its importance in XVIIIth century. In this context, we have been working on trying to promote the work in question is a continuation of this tradition. In the study, the work of Ismail bin Abdullah, called the Twelve Animal Turkish Calendar will mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :