Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ıfl-ı dil-beste dilber: divan şiiri’nde sevgilinin yaşı

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Divan Şiiri; sevgili, âşık ve rakip gibi belli tipler etrafında gelişmiştir. Bu tiplerden en önemlisi sevgilidir. Sevgili, rolü itibariyle Şiire yön veren bir konumadadır. Tasavvuf, kurmaca metin ve sosyal hayatla olan ilişkisinden dolayı sevgilinin rolü ve buna bağlı gelişen diğer özellikleri hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Sevgilinin rolüne bağlı olarak gelişen yönlerinden biri de onun yaşıdır. ġiirlerde sözü edilen sevgilinin yaĢının ortaya konması onun rolü hakkında yapılacak olan değerlendirmelere yardımcı olacaktır. Bu çalışmada divanlarda sevgilinin yaşı ile ilgili kullanılan kavramlar ele alınmış, bu kavramların kullanılış özellikleri üzerinde durulmuĢtur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Divan poetry has been developed around some certain aspects such as lover, love and adversary. Lover is the most important one among these aspects. Lover is the one that directs the poem. There are different views about the role of the lover because of the relationship of the lover with the text and social life. The age of the lover is an important feature within the framework of the concept of lover in Divan poetry. The deternination of the age of the lover is going to be helpful about the evaluation of her role In this study, the concepts about the age of the lover has been evaluated and has put an emphasis on the features of the usages of these concepts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :