Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evliya çelebi seyahatmesi’nde fal

Yazar kurumları :
Selçuk Ü. Ahmet KeleĢoğlu Eğt. Fak. Orta Öğr. Sos. Al. Eğt. Böl. Türk Dili ve Ed. Öğr. ABD. 1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

1976 yılında, şimdiki adı Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olan, zamanın Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Türk Folklor Arşiv Kılavuzuna göre Türk folklorunun konuları belirlenirken kılavuzun "K" maddesi inanışlara ayrılmıştır. 100‟lük kodlama seviyesinde hazırlanan kılavuzun bu bölümünde "K 700" kodlamasında rüya ve fal yer almaktadır. Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere fal, folklorun inanışlar bölümünde karşımıza çıkmaktadır. Değişik araştırmalarda ele alınan Türk folklorunun, üzerinde az çalışılan konularının başında gelen fal, insanların doğaüstü güçlere yaklaşımını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışma, Türk kültür tarihi, edebiyatı ve halk bilimi açısından önemli kaynak eserlerden biri olan, Evliya Çelebi‟nin adını yüzyıllardan beri yaşatan ve daima da yaşatacak ünlü Seyahatname‟de çeşitli yerler hakkında bilgi verilirken kaydedilen fal ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesine dayanmaktadır. Çalışmanın başlıca amacı, kültür tarihimizin bu önemli eserini fal ile ilgili çalışmalara dâhil etmek ve Türk halkbiliminin az çalışılan konularından olan fal hakkında ileride yapacağımız çalışmalara zemin hazırlamaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

According to the Turkish Folklore Archive Guide prepared in 1976 by the National Folklore Research Deparment of Ministry of Culture of the time, which is now called the Ministry of Culture directorate general for research and development of folk culture, article "K‟ in the guide was designated for beliefs, while the subjects of Turkish folklore was being determined. In this part of the guide which was prepared based on the categorization in hundreds, dream and fortune-telling appears in the "K 700‟ category. As is understood from this information, we come across fortunetelling in the part which is designated for beliefs in folklore. Fortunetelling upon which little study is conducted is a branch of Turkish folklore -handled in different researches- and it bears importance in that it shows people‟s approach to supernatural powers. This study is based on assessing information related to fortunetelling which was recorded while giving information about various places in Seyahatname,which is an important work as far as Turkish cultural history, literature and folk science is considered. The main aim of our study is to include this important work of our cultural history in the researches on fortune-telling and to form the basis for the studies that we are going to carry out on fortunetelling on which little research is conducted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :