Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divânü lûgati’t-türk’te anlama ve anlatma becerilerine ilişkin örnekler

Yazar kurumları :
Uşak Ü. Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. 1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Dil öğretimi, dil becerileri ile dil bilgisi kurallarının eşgüdümüyle gerçekleşen uzun bir süreçtir. Bu süreçte dil becerilerinden olan anlama (dinleme-okuma) ve anlatma (konuşma-yazma) becerilerinin birlikte yürütülmesi ve dil bilgisi kurallarıyla desteklenerek sürdürülmesi, dil öğretiminin başarısı açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışma doküman incelemesine dayalı olarak yapılmış, çalışmada Divânü Lûgati't-Türk'teki (DLT) dil becerileri tespit edilmeye çalışılmıştır. DLT'de sırasıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geçtiği cümle ve madde başları taranarak incelenmiştir. Eserde, beceriler verilirken günlük konuşma dilindeki kelimelerin kullanıldığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Language teaching is a lenghty process which comes into being through the coordination of language skills and grammar rules. It is of great importance for the success of language teaching that comprehensive (listening-reading) and narrative (speaking-writing) skills are carried out hand in hand and supported by grammar rules in that process. This work was produced through document analysis and is aimed at determining the language skills in Divanu Lugati't Turk (DLT). For this purpose, the sentences and article titles in DLT were scanned and studied respectively in terms of listening, speaking, reading and writing skills. It was conluded that, while these skills are conveyed, words of everyday speech were used in DLT.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :