Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin şiddetle ilgili algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
392
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin şiddet algıları çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmektedir. Araştırmaya 2011-2012 öğretim yılı Güz döneminde Konya ili üç merkez ilköğretim okulunda (3., 4., ve 5. sınıflarda) öğrenim gören ve 9-11 yaş grubunda olan toplam 80 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrenciler en fazla aile ortamında fiziksel şiddet olarak gerçekleşen kendileri dışındaki (genel) bir şiddet durumuyla ilgili resimler çizmişlerdir. Ayrıca, öğrenciler şiddeti en çok uygulayan kişi olarak "baba", şiddete en çok maruz kalan kişiler olarak da "erkek çocuk" ve "anne" figürlerini çizmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, primary school students' perceptions of violence were investigated by means of pictures drawn by them. The participants included 80 students between the ages of 9 and 11 who attended three primary schools (3rd, 4th, and 5th grades) in the city of Konya during the 2011-2012 academic year. According to the findings of the study, the students mostly drew pictures of general violence which occurred in a family environment in the form of physical violence. In addition, students drew "father" as a figure practicing violence most, and "male child" and "mother" as figures exposed to violence most.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :