Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Exploring the domain specificity of creativity in children: the relationship between a non-verbal creative production test and creative problem-solving activities

Yazar kurumları :
Psychology Department, Collage of Education, Sultan Qaboos University1, Department of Disability and Psychoeducational Studies, University of Arizona2, Laboratory of Cognitive Psycho
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, we explored whether creativity was domain specific or domain general. The relationships between students' scores on three creative problem-solving activities (math, spa-tial artistic, and oral linguistic) in the DIS-COVER assessment (Discovering Intellectual Strengths and Capabilities While Observing Varied Ethnic Responses) and the TCT-DP (Test of Creative Thinking-Drawing Produc-tion), a non-verbal general measure of creativi-ty, were examined. The participants were 135 first and second graders from two schools in the Southwestern United States from linguisti-cally and culturally diverse backgrounds. Pearson correlations, canonical correlations, and multiple regression analyses were calcu-lated to describe the relationship between the TCT-DP and the three DISCOVER creative problem-solving activities. We found that crea-tivity has both domain-specific and domain-general aspects, but that the domain-specific component seemed more prominent. One im-plication of these results is that educators should consider assessing creativity in specific domains to place students in special programs for gifted students rather than relying only on domain-general measures of divergent think-ing or creativity.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada yaratıcılığın alana özgü ya da genel olup olmadığını araştırdık. Öğrencilerin DISCOVER (Discovering Intellectual Strengths and Capabilities While Observing Varied Eth-nic Responses)' da yer alan üç problem çözme etkinliğinden (matematik, uzamsal artistik ve dilsel) aldıkları puanlar ile bir alana özgü yara-tıcılık ölçme aracı ve TCT-DP (Test of Creative Thinking-Drawing Production)' den aldıkları puanlar arası ilişkiler incelenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı bölgesinde yer alan ve dilsel ve kültürel olarak çeşitlilik oluşturan iki okuldan 135 birinci ve ikinci sınıf öğrencisi araştırmanın katılımcılarıdır. TCT-DP ve üç DISCOVER yaratıcı problem çözme etkinlikleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek amacıyla Pearson korelasyonları, kanonik korelasyonlar ve regresyon katsayıları hesaplan-mıştır. Analizler sonucunda yaratıcılığın genel ve alana özgü boyutları olduğu bulunmuş, fakat alana özgü boyutunun daha belirgin olduğu görülmüştür. Bu bulgulara göre eğitimcilerin, üstün yetenekli öğrencilere yönelik özel programlara öğrenci seçiminde, yalnızca genel çoğul düşünme veya genel yaratıcılık testlerine güvenmek yerine alana özgü yaratıcılık ölçümlerine de dikkat etmeleri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :