Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Physical education candidate teachers’ beliefs about vocational self-esteem

Yazar kurumları :
Ege University1, Celal Bayar University2
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to determine epistemological belief and vocational self-esteem physical education candidate teachers of Physical Education and Sports Department in 3 different universities, and also to examine effect of epistemological beliefs on vocational self-esteem. A total of 346 candidate teacher respondents (137 female and 209 male) participated in the study. Epistemological Beliefs and Vocational Self-Esteem Scale were used to determine candidate teachers’ epistemological beliefs and vocational self-esteem levels, respectively. Independent sample t test, bivariate correlation, and multiple regression analysis were used to analyze the data. According to the analyses, there was a negative moderate-level significant relationship between Vocational Self-Esteem and two subscales of Epistemological Beliefs scale (The Belief That Learning Depends on Effort and the Belief That Learning Depends on Ability). However, there was no relationship between vocational self-esteem and the belief that there is only one right answer subscale. In addition, The Belief That Learning Depends on Effort and The Belief That Learning Depends on Ability were the negative and significant predictors of Vocational Self Esteem.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, 3 farklı üniversitenin Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyan beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki benlik saygısı ve epistemolojik inanç düzeylerini belirlemek ve Epistemolojik İnançların Mesleki Benlik Saygısı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, 137’sı kadın ve 209’sı erkek olmak üzere toplam 346 öğretmen adayı yer almaktadır. Öğretmen adaylarının Epistemolojik inançlarını ve mesleki benlik saygısı düzeylerini belirlemek için Epistemolojik İnançları Ölçeği ve Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplar için t testi, bivariate korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Analizlere göre, Mesleki Benlik Saygısı ile Epistemolojik İnançların 2 alt boyutu(Öğrenmenin Çabaya Bağlı olduğu İnançlar ve Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğu İnançlar) arasında negatif ve orta düzeyde bir ilişki vardır. Fakat, Mesleki Benlik saygısı ile Tek bir Doğrunun Var olduğu İnanç alt boyutu arasında bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur. Ayrıca, Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğu İnanç ve Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğu İnançlarının Mesleki Benlik Saygısı ile negatif ve anlamlı bir belirleyicisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :