Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı branşlarla uğraşan bayan sporcuların bazı fiziksel uygunluk değerlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
834
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı farklı branşlarla uğraşan bayan sporcuların, bazı fiziksel uygunluk değerlerini incelemek ve birbirleriyle karşılaştırmaktır. Çalışmamıza voleybol, basketbol ve futbol branşıyla uğraşan her bir branştan 20 olmak üzere toplam 60 bayan sporcu (yaş 21.20 ±1.87 yıl) gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların yaş, boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, esneklik, vücut yağ yüzdesi, 30m sürat, maksimum oksijen tüketim kapasitesi (MaxVO2) ve drop sıçrama gücü değerleri ölçülmüştür. Üç grup arasında fark olup olmadığına bakmak amacıyla Kruskal Vallis testi, ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Ölçümler sonucunda bayanların branşlar arasında yapılan karşılaştırmalarında boy, vücut ağırlığı değerleri arasında anlamlı farklılık tespit edilirken (p<0.01 ve p<0.05); yaş, BKI, esneklik ve vücut yağ % değerleri arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Sporcuların 10m ve 30m koşu zamanı ve hızı arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak 10-30m mesafedeki hız değerleri incelendiğinde futbolcuların basketbolculardan daha hızlı oldukları görülmüştür (p<0.05). Sporcuların MaxVO2 değerleri voleybolcularda 32.45±3.55 ml/kg/dk, basketbolcularda 41.33±9.48 ml/kg/dk ve futbolcularda 37.16±6.9 ml/kg/dk bulunmuştur. Basketbolcuların MaxVO2 değerinin voleybolculardan istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05). Drop sıçrama değerleri karşılaştırıldığında branşlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ve literatür incelendiğinde sporcunun fiziksel uygunluk değerlerinin uğraşılan spor dalına uygun olmasının performansı artırıcı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu tip çalışmalar denek sayısı ve branş çeşitleri arttırılarak yapıldığı takdirde branşlara göre fiziksel uyguluk değerleri net olarak ortaya konabilir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine and compare physical fitness values of students engaged in different team sport branches .Total 60 female athletes (age 21.20 ±1.87 years), that 20 athletes in each branch which are volleyball, basketball and football participated the study as a volunteer. Age, height, body weight, body mass index, flexibility, body fat percentage, 30m sprint, maximum oxygen consumption capacity (MaxVO2) and drop jump values were measured. The values between three groups were compared by Kruskall Vallis Test. For the pair wise comparison Mann Whitney-U test was used. As a result of measurements, significant differences were found in height, weight, (p<0.01 and p<0.05), no significant differences were found in age, BMI, flexibility and body fat % between different sports branches (p>0.05). 10m and 30m running time and speed were not found significantly different between sports branches. But 10-30m speed values were found higher in basketball players than soccer players (p<0.05). MaxVO2 values were 32.45± 3.55 ml/kg/min in volleyball players, 41.33 ± 9.48 ml/kg/min in basketball players and 37.16 ± 6.9 ml/kg/min in soccer players. Basketball players’ MaxVO2 values were found higher than volleyball players (p<0.05). Drop jump values were not found significantly different between sports branches (p>0.05). As a result of this research findings and as a literature it can be said that structure of body has to be appropriate with the engaged sports branch. Physical fitness values that required the sportsbranches can be expressed clearly by increasing the number of subjects and number of sports branches. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :