Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi ( Eski adı Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi )

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An analysis on the job satisfactions levels of soccer referees

Yazar kurumları :
Kafkas University1, Karamanoğlu Mehmet Bey University2, Muğla University3, Gazi University4
Görüntülenme :
696
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to determine the level of job satisfaction of soccer referees in terms of some key variables, such as gender, educational background, professional experience and etc. This study has been generated from the Turkish Football Referees of the central board of Referees in Turkish Football Federation. In particular, sample group of this study is mainly based on 8 Females and 82 Males, total 90 Referees in Ankara Region. In collection of data, firstly, the personal data form, which is prepared by an analyst, has been implemented, and then, in order to determine the level of job satisfaction, scale of “Minnesota Satisfaction Questionnaire”, which was enhanced in 1967 and transcribed in Turkish by Gokcora at 1985, has been applied to the referees. In analyzing and interpreting of this data, Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis test has been used as the variables in order to investigate the level of job satisfaction of the referees. At the end of the analysis, a positive correlation between the level of job satisfaction and gender, educational background, professional experience and the ranking variance could not have been found. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Çalışmanın amacı; futbol hakemlerinin çeşitli değişkenler açısından iş doyumu düzeylerini belirlemektir. Çalışmanın evrenini Türkiye futbol federasyonuna bağlı görev yapan futbol hakemleri oluştururken, örneklem grubunu ise Ankara bölgesinden 8’i kadın 82’si erkek olmak üzere toplam 90 futbol hakemi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında öncelikle futbol hakemlerine araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu uygulanmış, sonrasında ise iş doyumu düzeyini belirlemek amacıyla 1967 yılında geliştirilen ve Gökçora (1985) tarafından Türkçeye uyarlanan “Minnesota Satisfaction Questionnaire” ölçeği uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında, futbol hakemlerini iş doyum düzeylerini çeşitli, değişkenlere göre araştırmak için Kolmogorov-Smirnov testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi, kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda; futbol hakemlerinin iş doyum düzeyleri ile cinsiyet, eğitim durumu, mesleki tecrübe ve klasman değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :