ORTA ASYA ARAŞTIRMALARININ YENİ NETİCELERİ (NEUE ERGEBNISSE DER ZENTRALASIEN FORSCHUNG)

Öz Türkoloji terimi, dar mânâsı ile Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihini inceleyen ilim dalının adıdır. Geniş mânâsı ile Türkoloji, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk sanatı, Türk mimârisi, Türk mûsikîsi, Türk folkloru vs. olmak üzere Türk ve Türklük ile ilgili çalışmaların tamamını çevreler.
Anahtar Kelimeler:

Türkoloji, Terim

Kaynakça

-------/

-------/

-------/

-------/

-------/

-------/