TÜRKMEN TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

Türkmen Türkçesinin temel kelime hazinesini vermek istediğimiz bu küçük sözlükte 3000 kadar kelime yer almaktadır.Türkmence, Ana Türkçedeki uzun ünlüleri bugüne kadar sistematik şekilde korumuş olan tek Türk lehçesidir. Yazıda gösterilmeyip sadece Türkmence sözlüklerde gösterilen bu uzunluklar, bu yazıda da gösterilmiştir. 
Anahtar Kelimeler:

Türkmence, Türkçe, Sözlük

___

  • ----------/
  • ----------/
  • ----------/
  • ----------/
  • ----------/
  • ----------/
  • ----------/
  • ----------/