W.A.MOZART’IN SOL MAJOR VE RE MAJOR FLÜT KONÇERTOLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Bu çalışma klasik dönemi hazırlayan akımları, klasik dönem müziğini ve klasik dönemde flütün gelişimini anlatmaktadır. Bu çalışma Wolfgang Amadeus Mozart’ın KV.313 Sol Majör ve KV.314 Re Majör Flüt konçertoları hakkında bilgi vermektedir. Mozart’ ın Sol Major ve Re Major konçertolarının flüt sanatçıları ve öğrencileri için önemi büyüktür. Öyle ki bu iki konçertoyu çalmayan flüt öğrencisi yok denecek kadar azdır. Çünkü Mozart’ ın flüt müziğini Klasik Dönem üslubuyla birlikte gösterdiği bu eserler dönem müziğini anlamak ve icra performanslarını daha da yükseltmek için gereklidir. Bu çalışmada Wolfgang Amadeus Mozart’ın içinde bulunduğu Klasik Dönem çerçevesinde, yazdığı G Dur ve D Dur Flüt Konçertolarına formal ve icra açısından genel bir bakışla yaklaşılmıştır

AN OVERVIEW OF W.A. MOZART’ S G MAJOR AND D MAJOR FLUTE CONCERTOS

This study explains the currents preparing classical period, music in the classical period and the development of flute in the classical period. This study provides information on Wolfgang Amadeus Mozart’s KV. 313 g major and KV. 314 d major flute concertos. Mozart’s concertos in g major and d major are of great importance for the flute artists and students. Indeed, there are scarcely any flute students, who do not play these two concertos because these works in which Mozart reflects flute music with Classical Period style are essential to understand the music peculiar to the period and to improve their performance further. In this study, there is a formal and general overview in terms of performance in G major and D major flute concertos composed by Wolfgang Amadeus Mozartin the framework of the classical period in which Wolfgang Amadeus Mozart is included