ULUSLARARASI EKONOMİDE “OYUN TEORİSİ” VE YAKLAŞAN KÜRESEL FİNANS SAVAŞI

1978 Washington Konsensusu ile başlayan neoliberalizm süreci kapitalizmi finansallaştırmıştır. 2008 mali krizinden bu tarafa finansallaşma süreci başta FED’nin parasal genişleme politikalarıyla giderek milli ekonomiler ve küresel ekonomi için daha büyük tehditler oluşturmaktadır. Öncelikle gelişmekte olan ülkelerin milli ekonomileri daha yıkıcı risklerle karşılaşabilirler. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Mart 2009’dan itibaren “Küresel Finans Savaşı” tatbikatı yaptığı artık sır değil. Kur savaşları, ticaret savaşları ve nihayet küresel finans savaşı Yeni Dünya Düzeni kurma mücadelesinin bir başka boyuta taşınarak devam ettiğini gösteriyor. Ancak önümüzdeki yıllar neoliberal ekonomi paradigmasının hayali ikonlarının da yıkılacağı bir dönem olacağına dair işaretleri de veriyor

“THE GAME THORY” IN INTERNATIONAL ECONOMICS AND THE UPCOMING GLOBAL FINANCIAL WAR

The neoliberalism period that started with 1978 Washington Consensus, financialized the capitalism. Startingfrom 2008 financial crisis, the financialization period pose a bigger thread for national economies and global economy with FED’s monetary expansion policies. First of all, the national economies of developing countries can face more destructive risks. It is not a secret any moret hat, USA Department of Defense (Pentagon) simulating / practising “Global Finance War” operations starting from March 2009. Currency / rate wars, trade wars, and finally global finance wars how that the battle of setting up New World Order is continue by transforming to a different stage . But, fort coming years give signals of the imaginary icons of the neoliberal economic paradigm to collapse