TÜRKİYE`DEKİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN ALMANYA’NIN KUZEY REN VESTFALYA EYALETİNDEKİ VE KİMİ AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE ÜLKELERİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRİM SÜREÇLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Bu makalede, Ulusal Ajansın Hayat Boyu Öğrenme (LLP)/Grundtvig Programı kapsamında 14-18 Ekim 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen Çalışma Ziyareti esnasında Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde 26 Mayıs 2009 tarihinde öğretmen yetiştirme programı ile ilgili gerçekleştirilen reformlar neticesinde uygulamaya konan yeni yapılanma ile ilgili edinilen bilgiler Türkiye’deki öğretmen yetiştirme süreci ve Çalışma Ziyaretine katılan grup üyelerinin ülkelerindeki öğretmen eğitimi ile karşılaştırılmış, öğretmen yetiştirme programlarında izlenen müfredat araştırmanın dışında tutularak, ağırlıklı olarak Türkiye yanı sıra Almanya, Avusturya, Letonya, İngiltere, Romanya, Macaristan, İspanya ve Polonya’da bir öğretmenin kaç yılda yetiştirildiği, öğretmenlik mesleğine başlayıncaya kadar ne tür süreçlerden geçtiği ve özellikle öğretmenlik lisans programlarında, lisans programı öncesi ve sonrasında staj ve uygulamaya ne ölçüde yer verildiği tartışılmıştır

THE COMPARISON OF TEACHER TRAINING PROCESS OF TURKEY WITH THE TEACHER TRAINING PROCESS OF NORTH REN-VESTFALIA PROVINCE AND SOME EUROPEAN UNION COUNTRIES

In this study, within Life Long Learning Grundtvig Programme of National Agency, during the visit to Köln, Germany between the dates October 14-18, 2013; the teacher training process of Turkey is compared with the other visiting countries teacher training processes under the light of the handled information obtained with the application of the new constructions of the declared reform results realized in North Ren-Vestfalia Province (Germany) in 26 May 2009. Excluding the curriculum followed in teacher training programmes from the research, the issues that how many years are needed to train a teacher predominantly in Turkey, Germany, Austria, Latvia, England, Romania, Hungary, Spain, and Poland, what kind of processes a teacher goes into until he/she begins to the profession, to what extent training and application before and after undergraduate programme especially in teacher training undergraduate programmes take place are discussed