TÜRKİYE’DE YEREL İDARELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ VE 1982 ANAYASASI

Türkiye’de yerel idareler denildiğinde, Köy, Belediye ve İl Özel İdareleri anlaşılmaktadır.Ülkemizde yerel idarelere vergilendirme yetkisi sınırsız olarak verilmemiş; fakat bazı vergiler yerel idarelere tahsis edilmiştir. Ülkemizdeki yerel idare gelirleri sistemi, esas olarak merkeze bağımlı bir sistemdir. Yerel idarelerin gelirlerinin önemli bir kısmı genel bütçe vergi gelirlerinden karşılanmaktadır

The Taxation Authority of Local Administration in Turkey and 1982 Constitute

When the term local administration is used in Turkey, the village, municipality and provincial governing are to be understood. In Turkey, taxation authority of local administration is not unlimited; but some taxes are alloted to local administration. The local income system is mainly dependent on central goverment in Turkey. A big deal of local goverment’s income met through the central budget