ŞARAP SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslar arası çevrede alkollü içecekler arasında yaşanan yüksek rekabet dolayısı ile şarap sektörü ve stratejileri de değişmektedir. Son yıllara kadar pek önemli görülmeyen şarap sektörünün önemi gittikçe artmaktadır. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de artan bu önem dolayısı ile şarap sektörünün incelenmesi düşünülmüştür. Bu makale, şarap sektöründeki pazarlama stratejileri ve uygulamalarını, pazarlama karması elemanları açısından incelemiştir. Bunun için sektörün genel durumu ve sektörde yer alan şirketlerin pazarlama uygulamaları değerlendirilmiştir. Şarap sektörünün genel yapısını anlamak için çeşitli ikincil verilerden yararlanılmıştır

The highly competitive environment of marketing alcoholic drinks in the international arena is changing the face of the wineries and their wine marketing strategies. Wine industry has not been considered very important untill recent years but its importance is now increasing. Since currently wine industry is on the upward trend in Turkey as well as in the world, it was decided to examine this industry in details. This article is examining marketing strategies and practices in wine industry in terms of marketing mix elements. To do this, industry’s general structure and marketing practices in wine companies have been evaluated. In order to understand general structure of wine industry, secondary data have been used.