ORTAÇAĞ TARİHİNİ İNCELEME METODOLOJİSİNE DAİR BİR ÇALIŞMA

Tarihi olayların incelenmesinde ana kaynakların yetersiz oluşu veya kaynakların değiştirilmesi veya yok edilmesi durumunda tarihi gerçeklerin tespiti çok zordur. Eğer dini inanışlar da incelemenin bir parçası olmuş ise tarihçinin görevi daha da zorlaşır. Bu durumda tarihçi gerçeği tespit edebilmek için çalışmasını daha dikkatli nakşetmek zorundadır. Tarihçilerin yapması gereken eldeki tüm verileri analiz ederek, aralarındaki bağları keşfederek, tarihi yeniden canlandırmaktır. Tarihte hiç bir şeyin sonsuza kadar gizlenmesi mümkün değildir. Tarihçinin görevi yapabileceğinin en iyisiyle doğruyu ve gerçeği ortaya çıkarmak ve bu doğruyu “topluma” aktarmaktır. Bu işlemde önemli olan ilgili olayların aydınlatılma süresinin uzunluğu veya kısalığıdır. Bu işlem bazen bir saat ve bazen de yüzyıllar alabilir. Bu da tarihçilerin zihinsel kabiliyetlerine ve becerileri ile doğru orantılıdır. İslam Tarihinde “cahiliye dönemi toplumunda kız çocuklarının diri olarak toprağa gömülmesi” olayı dikkatlice incelendiğinde gerçeğin bilinenden çok farklı olduğu görülebilir

AN ESSAY ON THE METHODOLOGY OF ANALYZING THE MIDDLE AGE HISTORY

In examining the historical events, lack of major sources or source modification or destruction of the historical facts can create great difficulties to detect the truth. If religious beliefs are also parts of the analyzed subject, task of the historians becomes even more difficult. In such cases, historians should elaborate their studies more carefully to detect the historical facts. The thing the historians should do is reviving history by analyzing all the data and facts at hand to explore the links between them. In history, it is not possible to disguise anything forever. A mission of historians is to do the best to uncover the truth and to let the society know it. An important thing in such clarification process is the length of time or brevity. Such processes can sometimes take an hour or centuries in some other cases. It is directly related to the intellectual abilities and skills of historians. For example, in the history of Islam, in the age of ignorance i.e. “burying girls alive”, it can be proven that the reality is different from the known. This assay is dealing with this specific subject to exercise a different methodology

Sayfa 1.2271728515625 Saniyede Yüklendi